OM TOOLTEC

Vi älskar avancerade komponenter i svåra material

Partner för avancerade komponenter

Flexibilitet! För oss på Tooltec är det mer än bara ett ord. För oss är flexibilitet något som genomsyrar hela vår verksamhet. Flexibilitet och kvalitet. Hur menar vi då? Jo, som tillverkare av avancerade komponenter gäller det att vi hela tiden kan ställa om och anpassa oss efter kundens behov. Det kan handla om en liten detalj till flygindustrin som bara ska tillverkas i ett mindre antal. Men det kan också handla om en större serietillverkning för en helt annan bransch. Då krävs det flexibilitet.

 

Tooltec svarvar, fräser & gnistar

Så vad gör vi då på Tooltec? Enkelt förklarat kan man säga att vi utför avancerad tillverkning av komponenter. Och vi gör det genom att fräsa, svarva, gnista och borra i komplicerade material. Vår maskinpark är unik. Inte bara för den stora mängden maskiner vi har, utan även för att vi bland annat har marknadens mest avancerade beredning för 5-axlig fleroperationsbearbetning! För att göra det här krävs engagerade och extremt duktiga medarbetare. Med andra ord är det ingen tillfällighet att våra maskinoperatörer har mer än tio års erfarenhet. Vi jobbar med våra kunder från idé till färdig produkt och många gånger är vi med i produktionsberedningsfasen då våra ingenjörer jobbar i CAD/CAM. Som kund vill vi att du ska känna dig trygg med att lägga ditt problem i våra händer. Vi är snabba på att hitta lösningar, ställa om och bearbeta komplicerade material. Vår kvalitetskontroll är minutiös vilket betyder att inget lämnar oss som inte är av högsta kvalitet.

Omvärldsbevakning genom samverkan

Tooltec arbetar ständigt för att ligga i framkant när det gäller såväl produktionsutveckling som processutveckling. En viktig del i det arbetet är omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Vi är engagerade i flera nätverk som SWEREA, ASC och IUC Väst. Vi är även med som deltagare i olika samverkansprojekt exempelvis CAM2 och Innovair.

 

Kvalitet och långsiktighet ger nöjda kunder

På Tooltec jobbar vi med precision, kompromissar inte med kvaliteten och lämnar aldrig någonting åt slumpen. Detta har lett till flera certifieringar, bland annat AS9100, vilket innebär att vi får leverera komponenter till flygindustrin och att vi jobbar med kunder som ställer exceptionellt höga säkerhetskrav.

Våra kunder finns i dag inom gasturbinindustrin, flyg- och rymdindustrin och inom energiutvinning och offshore. Ju mer vi lär känna våra kunder, desto lättare har vi för att ställa om, ge en snabb lösning och en bra service. Därför tycker vi om att jobba långsiktigt, med affärer som leder till många års samarbete och nya investeringar i vår maskinpark.

Och det är där vi vill vara – en partner för avancerade komponenter. 

Detaljer på Tooltec

Från Trollhättan till rymden

Tooltec är en av få tillverkare i Sverige som har certifiering och kompetens att leverera produkter till flyg- och rymdindustrin. Johan Oskarsson, kvalitets- och miljöansvarig berättar: ”Vi tillhör en liten men högt kvalificerad skala som uppnått certifieringen.”

Tooltec Johan Certifiering

Tooltec är en av få aktörer i Sverige som producerar och levererar detaljer åt kunder inom flyg- och rymdindustrin. Inte många andra har den stora kapacitet som krävs och få företag i landet har den nödvändiga certifieringen AS9100. En certifiering som säkerhetsställer att tillverkaren har full kontroll över framställningens alla delar.

Som leverantör är du ofta en del i ett större sammanhang. En detalj från Tooltec i Trollhättan blir en detalj i flygmotorer på 10 000 meters höjd eller en liten del av satelliten som skjuts upp i rymden. Att vara en del i något större kräver lyhördhet och dialog med kunden, flera år av kontinuerliga samarbeten har utvecklat stor förståelse för varje kunds arbetssätt. Att vara en del i något större kräver precision. I luften och rymden är kraven på produktsäkerhet höga. Där finns inga felmarginaler eller utrymme för misstag – därför lämnar ingen detalj Tooltec som inte är av högsta kvalitet.