Tooltec visselblåsning

Varför visselblåsa?

På Tooltec strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Det är viktigt för oss att det finns tydlig information om hur man kan rapportera missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt.
Vid misstanke om pågående eller tidigare missförhållanden ska det därför finnas förutsättningar som gör det enkelt att rapportera för att tillsammans värna om medarbetarnas, kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet, hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://sjoson.visslan-report.se/ .

 

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Tooltec. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

 

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

 

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras av advokatbyrån VICI för att garantera oberoende hantering av ärenden.

 

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden läs gärna nedanstående dokument:

Visselblåsarpolicy Tooltec