Certifiering som garanti för vår kvalitet

Med certifiering uppstår inga tveksamheter. Certifieringen är ett kvitto på att vi kan leva upp till våra kunders höga krav på kvalitet och säkerhet. Därför betyder de certifieringar som Tooltec fått under årens lopp mycket. Till exempel AS9100 som tillåter oss att jobba med rymd- och flygindustrin. Vi är ett av få företag i landet och ett av endast två företag av vår storlek, med vår typ av verksamhet, som uppnått certifieringen. Vi tillhör därmed en liten, men högt kvalificerad skara.

Enheter

Trollhättan, Kardanvägen 54

AS9100

AS9100 är en kvalitetsstandard för flyg- och rymdindustrin som säkerställer att vi som tillverkare av flygande komponenter har full kontroll över alla delar av framställningen. Öppna som en pdf.

 

ISO 14001

Certifieringen säkerställer att företagets miljöledningssystem leder till ett aktivt miljöarbete. Vi tittar bland annat på aktiviteter som minskad energiförbrukning och minskad användning av förbrukningsmedel. Samt att de kemikalier som används i verksamheten är bra både för miljön och för de anställda. Öppna som en pdf.

 

 

Göteborg, Marieholmsgatan 88

ISO 9001

Standarden utgör grunden i företagets kvalitetsledningssystem som berör allt från kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster. Öppna som en pdf.

Detaljer på Tooltec

Från Trollhättan till rymden

Tooltec är en av få tillverkare i Sverige som har certifiering och kompetens att leverera produkter till flyg- och rymdindustrin. Heléne Söder, kvalitetsansvarig berättar: ”Vi tillhör en liten men högt kvalificerad skala som uppnått certifieringen.”

Tooltec är en av få aktörer i Sverige som producerar och levererar detaljer åt kunder inom flyg- och rymdindustrin. Inte många andra har den stora kapacitet som krävs och få företag i landet har den nödvändiga certifieringen AS9100. En certifiering som säkerhetsställer att tillverkaren har full kontroll över framställningens alla delar.

Som leverantör är du ofta en del i ett större sammanhang. En detalj från Tooltec i Trollhättan blir en detalj i flygmotorer på 10 000 meters höjd eller en liten del av satelliten som skjuts upp i rymden. Att vara en del i något större kräver lyhördhet och dialog med kunden, flera år av kontinuerliga samarbeten har utvecklat stor förståelse för varje kunds arbetssätt. Att vara en del i något större kräver precision. I luften och rymden är kraven på produktsäkerhet höga. Där finns inga felmarginaler eller utrymme för misstag – därför lämnar ingen detalj Tooltec som inte är av högsta kvalitet.