Certifiering

Certifiering som garanti för vår kvalitet

Med certifiering uppstår inga tveksamheter. Certifieringen är ett kvitto på att vi kan leva upp till våra kunders höga krav på kvalitet och säkerhet. Därför betyder de certifieringar som Tooltec fått under årens lopp mycket. Till exempel AS9100 som tillåter oss att jobba med rymd- och flygindustrin. Vi är ett av få företag i landet och ett av endast två företag av vår storlek, med vår typ av verksamhet, som uppnått certifieringen. Vi tillhör därmed en liten, men högt kvalificerad skara.

 

AS9100

AS9100 är en kvalitetsstandard för flyg- och rymdindustrin som säkerställer att vi som tillverkare av flygande komponenter har full kontroll över alla delar av framställningen. Öppna som en pdf.

ISO 9001

Standarden utgör grunden i företagets kvalitetsledningssystem som berör allt från kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.

ISO 14001

Certifieringen säkerställer att företagets miljöledningssystem leder till ett aktivt miljöarbete. Vi tittar bland annat på aktiviteter som minskad energiförbrukning och minskad användning av förbrukningsmedel. Samt att de kemikalier som används i verksamheten är bra både för miljön och för de anställda. Öppna som en pdf.