Tooltec har förvärvat Midroc Machining i Marieholm Göteborg. Som namnet antyder var bolaget tidigare en del av Midroc-koncernen och koncentrerar sig på skärande bearbetning av större komponenter, karusellsvarvning och fräsning med kunder som SKF, OVAKO, och Xylem Water Solution. Verksamheten hade vid förvärvet 20 anställda och omsatte 25 miljoner kronor under 2019.

– Det här är en affär som alla vinner på. Den nya verksamheten i Göteborg har ett liknande affärserbjudande som Tooltec och tillsammans stärker vi vår produktionsapparat genom ökad kapacitet och fler möjligheter. Genom förvärvet kommer vi också geografiskt närmare en av våra kunder vilket aldrig skadar, säger Claes Haraldsson, VD på Tooltec.
I samband med förvärvet rekryterades Mikael Lind till rollen som platschef för den nya siten.
– Vi är mycket nöjda med den här värvningen. Mikaels mångåriga och gedigna erfarenhet från vår bransch blir värdefull när vi ska integrera den nya verksamheten, menar Claes.
För Tooltec är förvärvet en del i en femårsplan och större strategi för tillväxt och marginalexpansion. Affären gick igenom den 2 november 2020 och var en inkråmsaffär.

Från vänster till höger: Mikael Lind (Platschef), Peter Ahlstedt (Produktionsledare), Christer Sandung (Tekniker) och Claes Haraldsson (VD).