us

Certifiering som garanti för vår kvalitet

Med certifiering uppstår inga tveksamheter. Certifieringen är ett kvitto på att vi kan leva upp till våra kunders höga krav på kvalitet och säkerhet. Därför betyder de certifieringar som Tooltec fått under årens lopp oerhört mycket. Till exempel AS/EN9100 som tillåter oss att jobba med rymd- och flygindustrin. Vi är ett av 10 företag i landet och ett av två företag av vår storlek, med vår typ av verksamhet, som uppnått certifieringen och tillhör därmed en liten, men högt kvalificerad skara.

 

AS/EN9100 Rev.C

AS/EN9100 Rev.C är en kvalitetsstandard för flyg- och rymdindustrin som säkerställer att vi som tillverkare av flygande komponenter har full kontroll över alla delar av framställningen.

 

ISO 9001:2008

Standarden utgör grunden i företagets kvalitetsledningssystem som berör allt från kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.

 

ISO 14001:2004

Certifieringen säkerställer att företagets miljöledningssystem leder till ett aktivt miljöarbete. Vi tittar bland annat på aktiviteter som minskad energiförbrukning, minskad användning av förbrukningsmedel och att de kemikalier som används i verksamheten är bra både för miljön och för de anställda.